APOS Kazan Kontrolü

Patentli çözüm

İsteğe bağlı:
NOx yönetimi
Çevrimiçi Tesis Verimliliği İzleme

Biyokütle yakıtınızın su içeriğini, kül içeriğini ve kalorifik değerini gerçek zamanlı olarak analiz edin.
Daha sorunsuz tesis çalışması ve daha yüksek buhar ve güç çıkışı elde edin.

APOS N-alyzer ile birleştirildiğinde: NOx emisyonlarınızı proaktif olarak yönetin!

Kazana beslenen toplam enerjinin ölçümü de dahil olmak üzere artık isteğe bağlı!