APOS – Spektroskopi tabanlı ölçüm çözümleri için sistem entegratörü