APOS Proses uygulamaları

Birçok endüstride iyileştirilmiş süreç izleme ve optimizasyon. Niteliksel ve niceliksel analitik.